© Seinäjoen Työterveys Ala-Kuljunkatu 1 B 60100 SEINÄJOKI
                                                                                                                                                                                                                       

 


© Seinäjoen Työterveys
Ala-Kuljunkatu 1 B
60100 SEINÄJOKI

p. 06 425 5355 (ajanvaraus)
f. 06 414 1751
 
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi

Sairaanhoito

Työterveyshuoltolain perusteella työnantaja voi järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito sisältää työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antaman sairaanhoidon lisäksi tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset.

Työterveyshuollollisesti painotetussa sairaanhoidossa on keskeistä asiakastyöpaikan työterveyshuoltotarpeiden huomioimisen lisäksi:

- henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen
- työkykyarviot työntekijöiden, työpaikkojen ja työtehtävien tuntemukseen
  pohjautuen
- sairauksien työperäisyyden arviointi työlääketieteellisen osaamisen pohjalta
- työssä selviytymisen seuranta sekä hoitoonohjauksen (mm. päihdeongelmaisen) ja
  muiden tukitoimien tarpeen arvioiminen ja varhainen käynnistäminen
- tietojen antaminen työssä esiintyvistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä
- työn asettamien vaatimusten ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen hoitoja 
  valittaessa
- työyhteisöjen hyvinvoinnin seuranta   

Haku työterveyden sivuilta: